Disseny conceptual i enginyeria per a la indústria farmacèutica.

Serveis d’Enginyeria

Engineering-services
Disseny conceptual
Estudi bàsic segons cGMP EU
Projecte de detall segons normativa cGMP EU
eu-gmp

Disseny conceptual

El disseny conceptual juga un paper desiciu, serà el fonament per a les fases posteriors del projecte i ens permetrà avançar fins al projecte de detall.

Estudi bàsic

Aquest punt s'associa a l'estudi economicofinancer del projecte. En aquesta fase l'estudi va acompanyat d'un disseny més detallat que servirà de base per al projecte final de detall.

Projecte de detall

Aquest últim estudi engloba tots els documents constructius generats des de l'Enginyeria Bàsica i disseny conceptual. Aquesta part inclou a més tots els detalls de construcció (obra civil, mecànica, procés, elèctrica, telecomunicacions, instrumentació i control) per a garantir al client tant la part tècnica com econòmica del projecte.