Disseny conceptual i enginyeria per a la indústria farmacèutica.

Cas 5

Injectables

En els últims anys Enext ha renovat la major part de les instal·lacions de producció de Fresenius Kabi a Barcelona.
Els treballs han consistit en el disseny, construcció i validació de noves sales netes, sistemes de climatització, reactors de procés, dipòsits i bescanviadors de calor. Una de les principals dificultats que es va superar en aquests projectes va ser el fet que la majoria de les obres in situ es van dur a terme amb les activitats de producció en marxa.
Fresenius-Kabi-logo