Disseny conceptual i enginyeria per a la indústria farmacèutica.

Cas 3

Àrees estèrils

Labiana és una CMO amb seu a Barcelona que compta amb grans plantes de producció tant per a ús humà com veterinari.
Durant l'ampliació de la fàbrica, Enext va dissenyar i va construir les sales netes i els sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat per a una nova zona amb dos assecadors lliures. En el nostre taller es van dissenyar i fabricar més de 50 m² d'unitats de flux d'aire laminar de classe A (LAF), que es van instal·lar in situ. Aquestes unitats són úniques ja que van haver de ser adaptades a espais existents com un gran passadís net o estructures d'acer. Els sistemes d'aire funcionen en condicions molt seques (ex.: 19 °C i 15%HR). L'àrea va ser qualificada amb èxit en el moment del lliurament de la instal·lació.
Labiana-logo